Θέμα: Κύμα φυγής από νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης (σύνδρομο “burnout”)

Κύμα φυγής από νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης (σύνδρομο “burnout”)

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Μη συγκρότηση τεσσάρων Ανώτατων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δημόσιας Εκπαίδευσης Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Επόμενο άρθροΘέμα: Αναγκαία η ένταξη των Κοινωνικών Λειτουργών που υπηρετούν σε δομές τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στις κατηγορίες δικαιούχων Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας