Θέμα: «Λειτουργία του αναβατορίου της Ακρόπολης»

Ερώτηση με θέμα: Λειτουργία του αναβατορίου της Ακρόπολης