Θέμα: “Ο Δήμος Παλλήνης προειδοποιεί τους Δημότες για περιστατικά απάτης”

313

Ερώτηση με θέμα: Ο Δήμος Παλλήνης προειδοποιεί τους Δημότες για περιστατικά απάτης.