Θέμα: “Παράνομη διαδικασία ορισμού Προέδρου της Βακουφικής επιτροπής του τεμένους Αλεξανδρούπολης”

895

Παράνομη διαδικασία ορισμού Προέδρου της Βακουφικής επιτροπής του τεμένους Αλεξανδρούπολης