Θέμα: Παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και του Διεθνούς Δικαίου και απόπειρα αλλοίωσης πληθυσμού μέσω της άλογης επέκτασης “Hot spot” στο Φυλάκιο Έβρου

Παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και του Διεθνούς Δικαίου και απόπειρα αλλοίωσης πληθυσμού μέσω της άλογης επέκτασης “Hot spot” στο Φυλάκιο Έβρου