Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: Περί της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής...

Θέμα: Περί της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)

Περί της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)