Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: Περί της επικείμενης κατάργησης τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα: Περί της επικείμενης κατάργησης τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περί της επικείμενης κατάργησης τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1717-AA-13-11-2023