Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: “Πληρωμή ενταλμάτων νομικής βοήθειας – Στελέχωση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.”

Θέμα: “Πληρωμή ενταλμάτων νομικής βοήθειας – Στελέχωση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.”

Ερώτηση με θέμα: Πληρωμή ενταλμάτων νομικής βοήθειας – Στελέχωση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.