Θέμα: “Προμήθεια αστικών λεωφορείων από τον Δήμο Καλαμαριάς”

872

Προμήθεια αστικών λεωφορείων από τον Δήμο Καλαμαριάς