Θέμα: Προμήθεια αστικών λεωφορείων από τον Δήμο Καρπενησίου

871

Προμήθεια αστικών λεωφορείων από τον Δήμο Καρπενησίου