Θέμα: “Πρόταση οικοπέδου για δημιουργία Φοιτητικής Εστίας στη Λευκάδα”

Ερώτηση με θέμα: Πρόταση οικοπέδου για δημιουργία Φοιτητικής Εστίας στη Λευκάδα.