Θέμα: Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο Λάρισας, συνέργεια του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και του Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο Λάρισας, συνέργεια του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και του Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Διατήρηση Πανεπιστημιακών Δασών ιστορικής και πρωτοπόρας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Επόμενο άρθροΘέμα: Αναγκαία η πρόσληψη ακτινολόγων στα Νοσοκομεία Πέλλας