Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: Προβλήματα στη διεξαγωγή οδοντιατρικών πράξεων στο Γ. Ν. Αγρινίου για άτομα...

Θέμα: Προβλήματα στη διεξαγωγή οδοντιατρικών πράξεων στο Γ. Ν. Αγρινίου για άτομα ΑμΕΑ

Προβλήματα στη διεξαγωγή οδοντιατρικών πράξεων στο Γ. Ν. Αγρινίου για άτομα ΑμΕΑ