Θέμα: “Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων”

19

Ερώτηση με θέμα: Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: