Θέμα: «Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων»

Ερώτηση με θέμα: Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: