Θέμα: “Σχετικά με την τοποθέτηση των νέων παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας”

Σχετικά με την τοποθέτηση των νέων παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας