Θέμα: Σχολεία της Αθήνας αναμένουν την αναβάθμισή τους εν μέσω πανδημίας και τεστ κορωνοϊού δεν διεξάγονται δωρεάν στα σχολεία της Αθήνας

Σχολεία της Αθήνας αναμένουν την αναβάθμισή τους εν μέσω πανδημίας και τεστ κορωνοϊού δεν διεξάγονται δωρεάν στα σχολεία της Αθήνας