Θέμα: “Σε απολογία Έλληνες που ύψωσαν ελληνικό σταυρό στην Απελλή Λέσβου”

761

Σε απολογία Έλληνες που ύψωσαν ελληνικό σταυρό στην Απελλή Λέσβου