Θέμα: “Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης”

330

Ερώτηση με θέμα: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης.