Θέμα: Σταμάτησε η χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε καρκινοπαθείς στο Γ. Ν. Πύργου

Σταμάτησε η χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε καρκινοπαθείς στο Γ. Ν. Πύργου