Θέμα: “Στατιστική έρευνα του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος – Επιδοματική Ενίσχυση σε Μουσικούς και Συναφή Επιτηδεύματα”

543

Ερώτηση με θέμα: Στατιστική έρευνα του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος – Επιδοματική Ενίσχυση σε Μουσικούς και Συναφή Επιτηδεύματα