Θέμα: “Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγκάρδης/Γερμανίας”

84

Ερώτηση με θέμα: Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγκάρδης/Γερμανίας

Η απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο: