Θέμα: “Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγκάρδης/Γερμανίας”

25

Ερώτηση με θέμα: Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγκάρδης/Γερμανίας

Η απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο: