Θέμα: «Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγκάρδης/Γερμανίας»

Ερώτηση με θέμα: Στέγαση του Ελληνικού Λυκείου Στουτγκάρδης/Γερμανίας

Η απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο: