Θέμα: Στο δρόμο και σε σκηνές οι σεισμόπληκτοι Σαμιώτες

Στο δρόμο και σε σκηνές οι σεισμόπληκτοι Σαμιώτες