Θέμα: “Τα έξοδα του Καρά Τεπέ που επιβαρύνουν τους δημότες της Μυτιλήνης”

685

Τα έξοδα του Καρά Τεπέ που επιβαρύνουν τους δημότες της Μυτιλήνης