Θέμα: Τα φαρμακεία των Αθηνών αντιμέτωπα με μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων

Τα φαρμακεία των Αθηνών αντιμέτωπα με μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων και εμβολίων