Θέμα: “Τύμβος Καστά-Αμφίπολη”

210

Ερώτηση με θέμα: Τύμβος Καστά – Αμφίπολη

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: