Θέμα: «Τύμβος Καστά-Αμφίπολη»

Ερώτηση με θέμα: Τύμβος Καστά – Αμφίπολη

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: