Θέμα: “Τύμβος Καστά-Αμφίπολη”

21

Ερώτηση με θέμα: Τύμβος Καστά – Αμφίπολη

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: