Θέμα: “ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) – “Χορός” εκατομμυρίων Ευρώ στις ΜΚΟ από 2000-2010″

294

Ερώτηση με θέμα: ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) – “Χορός” εκατομμυρίων Ευρώ στις ΜΚΟ από 2000-2010.