Θέμα: “Υποχρέωση καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών από τους Μηχανικούς που ασκούν παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός του κλάδου τους”

675

Υποχρέωση καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών από τους Μηχανικούς που ασκούν παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός του κλάδου τους