Θέμα: “Υπογειοποίηση οδικού κόμβου συνοικίας Σταθμού Κατερίνης – Συνεχή άλυτα ζητήματα”

Υπογειοποίηση οδικού κόμβου συνοικίας Σταθμού Κατερίνης – Συνεχή άλυτα ζητήματα