Αρχική Ερωτήσεις - Απαντήσεις Θέμα: Υποστελέχωση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων Περιφέρειας Πιερίας

Θέμα: Υποστελέχωση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων Περιφέρειας Πιερίας

Υποστελέχωση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων Περιφέρειας Πιερίας