Βασίλης Βιλιάρδος – Διαρκής επιτροπή οικονομικών υποθέσεων

168