Βασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια

231

Ο Βασίλης Βιλιάρδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Ελληνική Λύση, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 18/11/2019 επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος.

Έγιναν οι εξής παρατηρήσεις:

– Το Σύνταγμα όπως διαμορφώθηκε το 1975 και με τις μεταγενέστερες αναθεωρήσεις του παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και παραλήψεις στην λειτουργία του.

– Με την υπάρχουσα διάρθρωσή του, στηρίζει το τρέχον κόμμα εξουσίας και οι βουλευτές είναι έρμαια της κομματικής εξουσίας. Λειτουργεί υπέρ του κομματικού συστήματος και εναντίον του πολιτικού συστήματος, υποδουλώνοντας τους πολίτες.

– Δεν προβλέπεται πλήρης διαχωρισμός εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

– Οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις σε σειρά άρθρων του συντάγματος, δεν διορθώνουν τις σοβαρές ελλείψεις.

– Παράλληλα, σε μία σειρά άρθρων δεν έγιναν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που θα βελτίωναν τη λειτουργία του, κάτι που θα θωράκιζε τη χώρα απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.