ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

3535
Ελληνική Λύση

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

Την ανάγκη για την προστασία και ανάδειξη των νησιών μας υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR Εμμανουήλ Φράγκος, ο οποίος κατέθεσε σχετική γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωβουλευτής  ζήτησε να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών των νησιών στα ζητήματα των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τους, με σκοπό την ενεργειακή επάρκεια των νησιών μας, την βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές αγαθών και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της αλιείας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας”.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε την ερώτηση εδώ