ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ “ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ “ΠΑΓΟ” ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ”

Ελληνική Λύση

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ “ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ “ΠΑΓΟ” ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ”

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, με συνέπεια απέναντι στους νέους αγρότες και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα καταθέτει ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα προβλήματα της αγροτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ο ΕΛΓΑ αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ανεπαρκής να σηκώσει το βάρος των ζημιών και μια φιλόδοξη αγροτική πολιτική.

Συγκεκριμένα και κατόπιν του παγετού του Απριλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών ζητάει «επαρκή υποστήριξη» των αγροτών που επλήγη η παραγωγή τους, πιεζόμενοι για αναβολή ή ακύρωση των επενδυτικών σχεδίων τους. Επιπλέον αιτήθηκαν, σταθερό μηχανισμό με συνδυασμό ιδιωτικών-δημοσίων κεφαλαίων για τη διαχείριση κρίσεων στο γεωργικό τομέα (ασφαλιστικά προγράμματα, αμοιβαία κεφάλαια), και «υποχρεωτική ευθυγράμμιση» των μέσων διαχείρισης κινδύνων των κρατών μελών στα μελλοντικά εθνικά στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ.

Η ασφάλιση καλύπτει τα αγροτικά εισοδήματα, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, κλιματολογικών γεγονότων και μολύνσεων από ασθένειες και επιβλαβείς οργανισμούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΛΓΑ καλείται να εντοπίσει €300 εκατ. για τις καταστροφές του παγετού, ποσό διπλάσια του προϋπολογισμού του οργανισμού.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος σε συνέχεια πολλών καταγγελιών που λαμβάνει, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαδικασίες στον ΕΛΓΑ είναι:
-Χρονοβόρες, με καθυστερήσεις ως 4 χρόνια.
-Υπερ-γραφειοκρατικές, με διαφορετική διαδικασία για αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου, διαφορετική για βλάβες στις πάγιες εγκαταστάσεις.
-Χαμηλές, συχνά πέριξ του 20%.

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ αναμένει απάντηση από την Κομισιόν και σαφώς μια ξεκάθαρη στήριξη στους νέους αγρότες που μόλις ξεκινούν και επενδύουν. Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Συνυπολογίζονται τα βάρη στους μικρούς αγροτικούς κλήρους από τις υπερβολικές πράσινες φιλοδοξίες, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις πρακτικά μη-αντιμετωπιζόμενες παράνομες εισαγωγές, την οικονομική κρίση 2020-2021 και τον παγετό, ώστε να αξιοποιηθούν περεταίρω κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης για τη στήριξη δράσεων ασφάλισης συγκομιδής;
2. Συστήνει άλλα ασφαλιστικά σχήματα για τους Έλληνες αγρότες, προς το παρόν μη διαθέσιμα στην Ελλάδα;
3. Εφόσον, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για βελτίωση του ΕΛΓΑ, βάσει κάποιου προτύπου ή μιας σειράς βέλτιστων πρακτικών, έχει γνωστοποιήσει τις θέσεις της για την εξυγίανση του;

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προηγούμενο άρθροΚυριάκος Βελόπουλος – Εκπομπή “Από τις 6” ΕΡΤ1 21/04/2021
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ