Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 2020

Θέμα: “Αθέμιτες πρακτικές τραπεζών στην διανομή ασφαλιστικών προϊόντων”

0
Αθέμιτες πρακτικές τραπεζών στην διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Θέμα: “Αυξήσεις κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στο κέντρο της Κατερίνης από παράτυπους μετανάστες”

0
Αυξήσεις κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στο κέντρο της Κατερίνης από παράτυπους μετανάστες

Θέμα: “Ένταξη ειδικής εξέτασης για τον καρκίνο του Προστάτη στον ΕΟΠΥY”

0
Ένταξη ειδικής εξέτασης για τον καρκίνο του Προστάτη στον ΕΟΠΥY

Θέμα: “Σχολικά γεύματα στην Ξάνθη”

0
Σχολικά γεύματα στην Ξάνθη

Θέμα: “Υπάλληλοι δύο ταχυτήτων”

0
Υπάλληλοι δύο ταχυτήτων

Θέμα: “Η διοικητική δομή των υπηρεσιών του Δημοσίου – Αριθμός Προϊσταμένων Τμημάτων”

0
Η διοικητική δομή των υπηρεσιών του Δημοσίου - Αριθμός Προϊσταμένων Τμημάτων

Θέμα: “Έλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα”

0
Έλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Θέμα: “Δηλώσεις αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας”

0
Δηλώσεις αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας

Θέμα: “Καταγγελία που θέτει εν αμφιβόλω το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων”

0
Καταγγελία που θέτει εν αμφιβόλω το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θέμα: “Καθαρισμός αγροτικών δρόμων και καναλιών του Νομού Τρικάλων και κατ’ επέκταση όλης της...

0
Καθαρισμός αγροτικών δρόμων και καναλιών του Νομού Τρικάλων και κατ' επέκταση όλης της χώρας