Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Θέμα: “Δυσάρεστες εξωτερικές εξελίξεις για την Ελλάδα”

0
Δυσάρεστες εξωτερικές εξελίξεις για την Ελλάδα

Θέμα: “Τι συμβαίνει με την Ανακύκλωση στον Δήμο Αθηναίων”

0
Τι συμβαίνει με την Ανακύκλωση στον Δήμο Αθηναίων

Θέμα: “Κάτοικοι καταγγέλλουν εταιρείες για ρύπανση στο “Καλαμάκι”, Ισθμίων Κορινθίας”

0
Κάτοικοι καταγγέλλουν εταιρείες για ρύπανση στο "Καλαμάκι", Ισθμίων Κορινθίας

Θέμα: “Δανειοδοτήσεις Δήμων (Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης)”

0
Δανειοδοτήσεις Δήμων (Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης)

Θέμα: “Χαοτική η διαδικασία λήψης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Μαίες και Μαιευτές”

0
Χαοτική η διαδικασία λήψης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Μαίες και Μαιευτές

Θέμα: “Καταστροφικές ζημιές στην Ηλεία από την νεροποντή στις 20/11/2019”

0
Καταστροφικές ζημιές στην Ηλεία από την νεροποντή στις 20/11/2019

Θέμα: “Συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με άλλες Γραμματείες”

0
Συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με άλλες Γραμματείες

Θέμα: “Επιτάχυνση πληρωμών για την απόσταξη κρίσης εν όψει του τρύγου”

0
Επιτάχυνση πληρωμών για την απόσταξη κρίσης εν όψει του τρύγου

Θέμα: “Χιλιάδες στρέμματα με ελιές Καλαμών οδηγούνται σε εγκατάλειψη”

0
Ερώτηση με θέμα: Χιλιάδες στρέμματα με ελιές Καλαμών οδηγούνται σε εγκατάλειψη

Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών για τα ΑμεΑ”

0
Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών για τα ΑμεΑ