Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, 2020

Θέμα: “Τραγική η εικόνα των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ”

0
Τραγική η εικόνα των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Θέμα: “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας”

0
Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας

Θέμα: “Μη καταβολή επιδόματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν επιστρέψει...

0
Μη καταβολή επιδόματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό

Θέμα: “Φυτοφάρμακα – Ο δολοφόνος των μελισσών”

0
Φυτοφάρμακα - Ο δολοφόνος των μελισσών

Θέμα: “Αδυναμία απασχόλησης ανέργων από Αγρότες με επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ”

0
Αδυναμία απασχόλησης ανέργων από Αγρότες με επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Θέμα: “Λειτουργία και πόρισμα διεπιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων Ελλάδας – Σκοπίων για τα σχολικά βιβλία...

0
Λειτουργία και πόρισμα διεπιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων Ελλάδας - Σκοπίων για τα σχολικά βιβλία (ΜΔΕΕ)

Θέμα: “Παράνομη είσοδος μεταναστών και κατάληψη τελωνείου Καστανιών”

0
Παράνομη είσοδος μεταναστών και κατάληψη τελωνείου Καστανιών

Θέμα: “Αλλαγή νομοθεσίας περί χρήσης υπηρεσιακού όπλου από ΕΛΑΣ”

0
Αλλαγή νομοθεσίας περί χρήσης υπηρεσιακού όπλου από ΕΛΑΣ

Θέμα: “Παράνομα κυκλώματα αλλοδαπών εκμεταλλεύονται ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα ως “βαποράκια””

0
Παράνομα κυκλώματα αλλοδαπών εκμεταλλεύονται ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα ως "βαποράκια"

Θέμα: “Απόρριψη αιτήματος πολεμικών αποζημιώσεων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου”

0
Απόρριψη αιτήματος πολεμικών αποζημιώσεων Β' Παγκοσμίου Πολέμου