Θέμα: «Ζημιές σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς στην Π.Ε. Σερρών»

Ερώτηση με θέμα: Ζημιές σε καλλιέργειες αμυγδαλιάς στην Π.Ε. Σερρών