Θέμα: «Κατάργηση έκπτωσης συνέπειας 10% ΔΕΗ»

Ερώτηση με θέμα: Κατάργηση έκπτωσης συνέπειας 10% ΔΕΗ