Γιατί να κυνηγούν την Ορθοδοξία; Γιατί την διώκουν;

391

Γιατί οι καμπάνες των ορθόδοξων εκκλησιών να μην χτυπούν πένθιμα Μεγάλη Παρασκευή; Γιατί να μην χτυπούν αναστάσιμα, μεσάνυχτα Μεγάλο Σάββατο με το Χριστός Ανέστη;

Μένουμε Πιστοί! Μένουμε Έλληνες!