Η Ελληνική Λύση και τα ΑμεΑ

ΑΜΕΑ

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Ελλήνων Πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνήσεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου.

 

Βελτίωση Προγραμματικών Θέσεων

Η Ελληνική Λύση βελτιώνει συνεχώς το πρόγραμμα της, με τη βοήθεια των ειδικών συνεργατών και των φίλων της. Μία από τις βελτιώσεις είναι η κατωτέρω που αφορά τους Έλληνες Πολίτες με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, η οποία θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα μαζί με άλλες όταν ολοκληρωθούν. Ειδικότερα τα εξής:

Το ελληνικό Κράτος ανέκαθεν ήταν ανάλγητο και αδιάφορο απέναντι στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αντιμετώπισαν τα ΑμεΑ σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ενώ τα πενιχρά επιδόματα που τους παρείχαν, και τα οποία περιέκοψαν, δόθηκαν ύστερα από πιέσεις της ΕΕ. Επρόκειτο δηλαδή για προσπάθεια των κυβερνήσεων να συμβαδίσουν με την πολιτική της ΕΕ και όχι για έμπρακτη εκδήλωση της ευαισθησίας και του σεβασμού απέναντι στα ΑμεΑ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι εδώ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνήσεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου. Οι ΛΥΣΕΙΣ που προτείνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι οι ακόλουθες:

 1. Άμεση Υιοθέτηση και Έκδοση Κάρτας ΑμεΑ για τους έχοντες αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω,* όπως αυτές ορίζονται από σχετικές Διατάξεις. Με την κάρτα αυτή θα μπορούν να πραγματοποιούν ΟΛΕΣ τις συναλλαγές τους, δηλαδή οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ταυτόχρονα, κατηγοριοποιούμε και καταγράφουμε ανά κατηγορία όλους τους Έλληνες Πολίτες με Βαριά ή Πολλαπλή Αναπηρία, αποφεύγοντας τις διπλές εγγραφές.

Επειδή στην πράξη των συναλλαγών εφαρμόζεται η έννοια της ασφαλιστικής αναπηρίας (άρθρο 27, Ν.1902/90), όπου διακρίνονται τρεις βαθμίδες αναπηρίας, η μερική, η κανονική και η βαριά αναπηρία, συνήθως οι περισσότερες παροχές και διευκολύνσεις παρέχονται στις αναπηρίες που ανήκουν στις δύο τελευταίες βαθμίδες, δηλαδή σε αυτούς που έχουν κανονική αναπηρία (με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%) και σε αυτούς που έχουν βαριά αναπηρία (από 80% και άνω).

 1. Επανασχεδιασμός των χορηγούμενων επιδομάτων αναπηρίας, όπως και της διαδικασίας επίδοσής τους ανά Περιφέρεια. Αποκεντρώνουμε τη διαδικασία και δίνουμε περισσότερες αρμοδιότητες στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ*, για να είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη και πιο ουσιαστική η επίδοσή τους και ο έλεγχος τους.

*Σε τούτες τις στιγμές η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη μερική απεμπλοκή των ΟΤΑ επικεντρώνοντας τη διαδικασία στον νεοσύστατο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να μειώσει το γραφειοκρατικό κόστος και να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες. Παραμένει άγνωστος ο μελλοντικός ρόλος των ΟΤΑ, ενδεχομένως να συνεχίσουν μόνο για το κομμάτι της συγκέντρωσης και της αρχειοθέτησης των δικαιολογητικών και των φακέλων των δικαιούχων, τα οποία θα μπορούσαν με την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου να καταργηθούν όσον αφορά τους νέους δικαιούχους τουλάχιστον.

 1. Επαναφορά όλων των επιδομάτων ΑμεΑ που έχουν περικοπεί άδικα. Θα υπάρξει συνεργασία με τις περιφέρειες και τις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές*, ώστε να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις και να χορηγηθούν πλήρη επιδόματα και συντάξεις στους πραγματικούς δικαιούχους, των οποίων η αξιοπρεπής διαβίωση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτώμενη από την πρόνοια του κράτους.

*Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, ως επί το πλείστον, οι αρμόδιες επιτροπές είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ. Για την εφαρμογή των άδικων περικοπών τα ΚΕ.Π.Α. έχουν εφαρμόσει ένα αδιαφανές σύστημα το οποίο επιτρέπει να εξετάζονται οι ασθενείς από ιατρούς που διατηρούν ανωνυμία και απόκρυψη ιατρικής ιδιότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο, το άτομο με αναπηρία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ειδικότητας ιατρός το εξετάζει, αν ο ιατρός είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθησή του, δεν γνωρίζει το όνομα του ιατρού, δεν του παραδίδεται η ιατρική γνωμάτευση στα χέρια του, παρά μόνο ένα διοικητικό έγγραφο απόφασης αξιολόγησης της αναπηρίας του.

Αυτή η έλλειψη διαφάνειας, όμως, επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών να συμπεριφέρονται ανάγωγα και απολίτιστα στα εξεταζόμενα ΑμεΑ, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν την αξιοπρέπειά τους και τα δικαιώματά τους. Τα ΑμεΑ υποβάλλονται σε ψυχική οδύνη αφού η διαδικασία της υγειονομικής εξέτασης, σε πολλές περιπτώσεις που μας έχουν αναφέρει, γίνεται οδυνηρή (ψυχολογικά) για εκείνα. Φυσικά η ανωνυμία μπορεί και προσφέρει το ελεύθερο να περικόπτονται τα ποσοστά των αναπήρων με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων και το ύψος των παροχών.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χάριν της ανωνυμίας τους τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. κάπνιζαν στους χώρους εξέτασης των ασθενών! Μετά από συνεχείς καταγγελίες μας σταμάτησε επιτέλους αυτή η παραβατική συμπεριφορά.
Αντίθετα με τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, η ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή) που είναι η αρμόδια για δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς, καθώς και οι υπόλοιπες υγειονομικές επιτροπές των σωμάτων ασφαλείας (του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος), χορηγούν γνωματεύσεις αναπηρίας στις οποίες οι ιατροί αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους και την ιατρική τους ιδιότητα, με τις υπογραφές τους.

Αυτή η διαφορετικότητα στη λειτουργία μεταξύ των ΚΕ.Π.Α. και των υπολοίπων υγειονομικών επιτροπών παραπέμπει σε άνιση μεταχείριση εις βάρος των ΑμεΑ, κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων (ΟΗΕ και ευρωπαϊκών συμβάσεων) για τα δικαιώματα των αναπήρων.

 1. Υποβολή Στρατηγικού Σχεδίου Μετακίνησης των ΑμεΑ ανά Περιφέρεια. Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά ή τη δωρεά Οχημάτων Μεταφοράς ΑμεΑ (λίγων και πολλών θέσεων για ΑμεΑ και συνοδούς τους).
 2. Υποβολή σχεδίου ανάπτυξης και επαναλειτουργίας όλων των ειδικών σχολείων για παιδιά ΑμεΑ, που θα είναι ολοήμερα και θα έχουν ως βασικότερο στόχο της ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο.
 3. Εφαρμογή σχεδίου Ανασυγκρότησης της Εκπαίδευσης και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Σχολείων των ΑμεΑ*.

*Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πρόσβαση πρέπει να αφορά κάθε σχολείο, ακόμα και αυτά για τα οποία δεν προβλέπεται, μέχρι τουλάχιστον το 2020, υποχρέωση από τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ν. 4067/2012)

 1. Μείωση του Παράβολου που καταβάλλουν τα προς εξέταση ΑμεΑ για τις κατηγορίες Β και Γ των ΚΕΠΑ από τα 46,16 Ευρώ στα 10 Ευρώ. Η καταβολή αυτή θα γίνεται μόνο μία φορά και στην 3ετία, με την ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Κόμματός μας, θα καταργηθεί πλήρως για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ. Με μια εξαίρεση, που ήδη εφαρμόζεται: Τα ΑμεΑ που τα ίδια είναι άπορα. Ακόμα και το ποσό των δέκα ευρώ είναι σημαντική επιβάρυνση γι’ αυτά.
 2. Υποβάλουμε Νόμο για Αλλαγή της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης για ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ Παθήσεις, αναφορικά με την χορήγηση των Επιδομάτων για ΑμεΑ. Τα ΑμεΑ που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, θα εξετάζονται ΑΠΑΞ, ανεξαρτήτως της ηλικίας που θα βεβαιώνεται η πάθηση και από την έκδοση της Απόφασης και μετά, θα λαμβάνουν εφόρου ζωής το επίδομα, άνευ επανεξέτασης τους.

Με το υπάρχον πλαίσιο έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση ως προς τις έννοιες «μη αναστρέψιμες παθήσεις», «χρόνιες αναπηρίες», «αναπηρίες με επ’ αόριστο διάρκεια» και «παθήσεις με διάρκεια εφόρου ζωής» με αποτέλεσμα να δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος για τις απαραίτητες διευκρινήσεις κάθε φορά, καθώς και άνιση μεταχείριση σε κάποιες παροχές. Χρειάζεται απλούστευση των διαδικασιών και ξεκαθάρισμα των εννοιών.

 1. Εφαρμόζουμε Σχέδιο Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης των ΑμεΑ, με προγραμματισμό 15ήμερων διακοπών ανά ΑμεΑ και ανά Περιφέρεια σε χώρους κατάλληλους γι’ αυτά, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τις Μητροπόλεις.
 2. Συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ και τις Μητροπόλεις ανά την Ελλάδα, ώστε να παραχωρηθούν οι κατασκηνώσεις που υπάρχουν στην Αττική και στην Περιφέρεια – που τώρα ανήκουν στους ΟΤΑ και οι οποίες εκχωρήθηκαν σε αυτούς από το Υπουργείο Υγείας – στους τοπικούς συλλόγους των ΑμεΑ ή στα συνδικαλιστικά τους όργανα (ΕΣΑμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ) για να μπορούν να τις χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του ημερολογιακού έτους (π.χ. Σαββατοκύριακα, Χριστούγεννα, Πάσχα, Καθαρά Δευτέρα κλπ) και όχι μόνο την θερινή περίοδο. Με αυτό το μέτρο βοηθούμε ΑΜΕΣΑ, όχι μόνο στη διασκέδαση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, αλλά πολύ περισσότερο τα εγκαταλελειμμένα ΑμεΑ του ΠΙΚΠΑ Βούλας και άλλων Ιδρυμάτων της Περιφέρειας.
 3. Υποβολή ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών που θα μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Επιπλέον, σε συνεργασία με την πολεοδομία θα επιβληθεί η υποχρεωτική δημιουργία υποδομών για ΑμεΑ σε όλα τα καταστήματα εστίασης, διασκέδασης και στα εμπορικά καταστήματα, ώστε αυτοί οι πολίτες να μην είναι αποκομμένοι από απλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ δείχνει με ρεαλιστικές προτάσεις πως ενδιαφέρεται για τα ΑμεΑ, τα αντιμετωπίζει με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό και επιδιώκει την ισότιμη μεταχείρισή τους διεκδικώντας τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες!

Προηγούμενο άρθροΣχέδιο για τη Ναυτιλία
Επόμενο άρθροΣυνάντηση της νεολαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στη Λάρισα! Οι ΝΕΟΙ μας έχουν τη ΛΥΣΗ… (ΕΙΚΟΝΕΣ+ΒΙΝΤΕΟ)