Η εθελοντική αιμοδοσία πρέπει να συνεχιστεί

47

Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου λένε οι γιατροί!