Η εθελοντική αιμοδοσία πρέπει να συνεχιστεί

145

Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου λένε οι γιατροί!