Η εθελοντική αιμοδοσία πρέπει να συνεχιστεί

179

Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου λένε οι γιατροί!