Αντιγράψτε τις προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ αλλά μην τις παρουσιάζετε ως δικές σας!

362

Γιατί και η αντιγραφή θέλει την τέχνη της!