Αντιγράψτε τις προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ αλλά μην τις παρουσιάζετε ως δικές σας!

321

Γιατί και η αντιγραφή θέλει την τέχνη της!