Θέμα: “Κλοπή εξοπλισμού στη Σχολή Χημικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου”

323

Ερώτηση με θέμα: Κλοπή εξοπλισμού στη Σχολή Χημικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.