Κωνσταντίνος Μπούμπας – Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για μείωση ΦΠΑ 06/07/2020

213