Κώστας Χήτας – Ομιλία στη βουλή για ρήτρα αναπροσαρμογής & Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη 09/11/2023

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Ανάγκη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής Απόφασης που θα θέτει περιορισμούς στην εκμετάλλευση καταλυμάτων στα πλαίσια του AIR-BNB
Επόμενο άρθροΘέμα: Παρέμβαση για τις συνθήκες σίτισης στη φοιτητική λέσχη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και σε άλλα Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)