Αρχική Βουλή Ομιλίες Βουλευτών Κώστας Χήτας – Ομιλία στη βουλή για την οικονομία και την καταστροφική...

Κώστας Χήτας – Ομιλία στη βουλή για την οικονομία και την καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο 04/09/2023

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).