Κώστας Χήτας – Σ/Ν Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπ. Εθν. Άμυνας