Κυριάκος Βελόπουλος – Ομιλία στη Βουλή (Δευτερολογία) 06/08/2019 για το «Επιτελικό Κράτος»

16