Μαρία Αθανασίου – Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 24-10-2019

Η βουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ Αθανασίου Μαρία τοποθετείται σχετικά με τον διορισμό του νέου Προέδρου ΕΟΦ.