Θέμα: «Μη προμήθεια ελληνικών προϊόντων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

Ερώτηση με θέμα: Μη προμήθεια ελληνικών προϊόντων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις